Her işletmenin topluma karşı birtakım sorumlulukları vardır. Günümüzün küresel piyasa koşullarında firmaların sürdürdüğü faaliyetlerin dünyamızın geleceğine ilişkin dolaylı ya da dolaysız etkileri olabilmektedir. Bu da, firmaların kurumsal politikalarını ve faaliyetlerini iyi analiz edip toplum üzerindeki etkilerini etik açıdan değerlendirerek hareket etmelerini gerektirmektedir.

Sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önem firmaların müşterileri, yatırımcı ve ortakları nezdinde güven kazanmalarını sağlayacaktır. Farklı sektör ve büyüklükte, dünyanın çeşitli yerlerindeki işletmelerin sosyal sorumluluk konusuna bu derece eğilmelerinin bir nedeni de rekabette fark yaratarak öne çıkmaktır. Ayrıca bir firmanın isim ve marka imajını olumsuz etkileyecek eylemler (çocuk işçi çalıştırmak, ayrımcılık yapmak vs.) içerisinde olmadığını göstermek de son derece önemlidir.