Stajyer, kurum ve firmaların stajyer alımı, staj başvurularının yönetimi, staj süreci takibi ve stajyer değerlendirilmesi, istatistikler ve verilerle raporlanması, başvuran adayların tüm nitelik ve bilgilerinin başvuru havuzunda arşivlenerek ileriki süreçlerde doğan personel ihtiyaçları konusunda değerlendirilmesi ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir ürün olarak sunulmaktadır.

Stajyer uygulaması ile kurum ve firmaların stajyer başvurusundan staj sürecinin sonlandırılmasına kadar geçen süre kolay, planlı ve sonraki süreçlere yönelik işlevsel uygulamalar ile desteklenmekte, bu sürecin hem stajyerler hem de kurumlar için etkin ve verimli hale gelmesi sağlanmaktadır.

Durmaz Yazılım stajyer Uygulamasının içerik ve avantajlarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

Stajyer’in Yönetim ve Kullanım Özellikleri

 • Ürünün amacı ve temel hizmet kapsamını destekleyen özellikleri aşağıdaki ihtiyaçlara cevap vermektedir
 • Staj başvuru işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlanması,
 • Yönetici ve ilgili kişilerin kontrolünde uygun özellik ve birikime sahip stajyerlerin kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi,
 • Başvurulara dair istatistiki raporların alınması,
 • İstenilen özelliklere, eğitim alanı, deneyimleri, becerileri, demografik özelliklerine göre staj başvurularının gruplandırılması, incelenmesi,
 • Staj süresinin gözlemlenip verimliliğinin ölçümlenmesi,
 • Kurum yöneticileri ve ilgili departmanlardaki sorumluların zaman kaybetmeden ve en kolay yoldan sürecin yönetim ve takibini gerçekleştirebilmesi,
 • Sürece yönelik düzenlemeler, uyarılar, bilgilendirmeler ve değerlendirmelerin hızla yapılıp ilgili kişilere eş zamanlı ulaştırılması,
 • Kurumun bünyesinde gerçekleşen stajlara dair staj arşivinin oluşturulması

Stajyer Başvuru Uygulamaları

 • Başvuruda bulunan öğrencinin, kimlik bilgisi ve eğitim bilgilerini girmesi ile başvurular hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
 • Başvuru sırasında standartlaştırılmış seçenekler ile (örneğin, eğitim kurumlarının, bölümlerin, bilgisayar, yabancı dil düzeylerinin seçimi standart olarak kullanıcıya sunularak) yazım hatalarının ve farklı kısaltmaların önüne geçilmesi sağlanabilir.
 • Başvurular gerçekleşirken, staja dair bilgiler, belirlenen eğitim kurumuna göre talep edilecek bilgi içerikleri, istenilen özellikler ve nitelikler kurum ve birim yöneticileri tarafından belirlenebilir, değiştirilebilir.
 • Aday nitelik ve eğitimi kapsamında sistem tarafından sunulan birden çok seçenekten tercih sıralaması yapabilir.
 • Aday, staj yapma nedenini (zorunlu-isteğe bağlı-kişisel gelişime yönelik) sisteme kayıt olurken tanımlayarak, yöneticilere iletebilir.
 • Staj başvurusunda bulunan adaya, başvuru formunda kendisine ait olduğunu belirttiği e-mail adresine başvurusunun değerlendirilmeye alındığına dair otomatik bilgi e-maili gönderilebilir.
 • Bu otomatik mailin içeriği yöneticiler tarafından belirlenebilir, genişletilebilir.

Staj Başvuruları Değerlendirme ve Kabul Uygulamaları

 • Stajyer öğrenciler gönderdiği bilgiler doğrultusunda onaylandığı taktirde hemen iletişime geçilir.
 • Bu yetkilendirme neticesinde birimlerin ihtiyaç duydukları stajyer adayına dair kriterler ve staj dönemleri ilgili birimlerin yönlendirmesi ve yöneticilerin kontrolü altında belirlemesi mümkündür.
 • Adayın başvurusunun onaylanması sonrasında, sistem otomatik olarak stajyer ihtiyacı talebini bildirmiş birimlerin belirlediği kriterlere göre en uygun birimleri listeleyip ilgili kişilere karşılaştırmalı sunabilmektedir.
 • Yönetici bu birimler içerisinde staja kabul edeceği adayı kendisi seçerek veya belirlenecek öncelik sırasına göre otomatik olarak verdiği talimatla atamayı gerçekleştirebilir.
 • Stajı onaylanan stajyer tarafından görüşme tarihi, başlama tarihi, kabul edildiği birim bilgileri gibi bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
 • Gönderilen bilgilendirme mesajlarının içeriği staj onayı veya reddine göre farklı düzenlenebilir, sistem yöneticisi bilgilendirme mesajını düzenleyebilir, değiştirebilir.